Археологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка

1714
Археологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка

Археологічний музей Львівського університету – один із найдавніших профільних закладів в університетах України.

Початки археологічної науки у Львівському університеті сягають рубежу ХІХ/ХХ ст., коли в його стінах було створено Археологічний кабінет (1880 р., Людвік Цвіклінський) і кафедру праісторії та класичної археології (1905 р., Кароль Гадачек). З того часу зібрано значні колекції старожитностей, які й стали основою збірок Археологічного кабінету (1880–1914 рр.), інститутів праісторії та класичної археології (1920–1930-і роки) та Археологічного музею.

Ініціатором створення першого Археологічного музею Львівського університету (1939–1941 рр.) був завідувач кафедри археології та історії матеріальної культури проф. Ярослав Пастернак, а його керівником – відомий археолог і мистецтвознавець Іван Старчук. Діяльність музею відновлена 1967 р. завдяки зусиллям Володимира Зварича та співробітників відділу археології Інституту суспільних наук, на основі фондів якого й була сформована експозиція.

Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, експонати доби середньовіччя
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, експонати доби середньовіччя

Розвиток музею та поповнення його колекції пов’язані з іменами таких відомих дослідників, як Людвік Цвіклінський, Кароль Гадачек, Едмунд Булянда, Лєон Козловський, Тадеуш Сулімірський, Іван Старчук, Маркіян Смішко, Ярослав Пастернак, Володимир Зварич, Ігор Свєшніков, Лариса Крушельницька, Володимир Баран, Вітольд Ауліх, Олександр Черниш, Микола Пелещишин, Роман Чайка.

Фондова збірка музею налічує понад 50 тис. одиниць зберігання. Експозиція розміщена в чотирьох залах, у яких представлені 1,4 тис. музейних предметів, котрі висвітлюють матеріальну і духовну культуру населення Волині і Прикарпаття від палеоліту до княжої доби.

Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 1 (палеоліт-мезоліт)
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 1 (палеоліт-мезоліт)

Експонуються палеолітичні крем’яні знаряддя праці зі стоянок Середнього Подністер’я (Молодове). Уявлення про тогочасну фауну дають кістки викопних тварин, зокрема, мамонта, північного оленя.

Матеріали доби мезоліту – мініатюрні крем’яні знаряддя з гострими краями (мікроліти), які були вкладками до списів, гарпунів, а також вістрями стріл. Ці інструменти свідчать про перехід первісних людей до індивідуальних форм полювання.

Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 2 (неоліт, енеоліт, доба бронзи)
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 2 (неоліт, енеоліт, доба бронзи)

Неолітичний час представлений предметами першої землеробської спільноти Центральної Європи – культури лінійно-стрічкової кераміки (крем’яні знаряддя праці, керамічний посуд) із багатошарової пам’ятки поблизу с. Тадані.

Енеолітичні матеріали – цілі форми керамічного посуду, пряслиця, численні крем’яні вироби (сокири, серпи, ножі, скребки), кістяні предмети (шила, проколки, декоративні нашивки та накладки на одяг), – походять із поселень культур волино-люблінської і лійчастого посуду (Белз, Червоноград, Зимне, Листвин, Тадані, Голишів, Добрячин, Хорів). Особливе місце в експозиції займають матеріали трипільської культури – розписні керамічні горщики (Кошилівці), миска (Більче-Золоте), зразки зооморфної та антропоморфної пластики.

Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, експонати доби енеоліту, ранньозалізного і ранньоримського періодів
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, експонати доби енеоліту, ранньозалізного і ранньоримського періодів

Добу бронзи репрезентують керамічний посуд, оздоблений врізним мотузковим орнаментом, крем’яні знаряддя праці (сокири, серпи, наконечники списів та стріл, ножі) із пам’яток культури шнурової кераміки (Зозів, Хрінники, Городок, Хорів, Кунисівці, Млинів). До комарівської культури належить багатий поховальний інвентар із курганного поховання поблизу Івання на Рівненщині (глиняні посудини, бронзові кинджал та браслети).

Висоцьку культуру представляють матеріали могильників Чехи, Деревляни, Золочів (різні форми посуду, фрагменти керамічного зображення птаха, декоративні вироби із металу, знаряддя з кременю – серпи, ножі). Експозиція висвітлює також матеріальну культуру населення грецьких колоній Північного Причорномор’я (Ольвія, Херсонес, Тіра) – це предмети побутового вжитку, різноманітні форми глиняного посуду (амфори, світильники, чаші), у т. ч. червоно- і чорнолакова кераміка.

Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 4 (римський час, середньовіччя)
Археологічний музей ЛНУ імені Івана Франка, зала 4 (римський час, середньовіччя)

Матеріали римського часу і раннього середньовіччя характеризують різні аспекти життя населення липицької, пшеворської, черняхівської, празької культур. Заслуговують на увагу римські імпорти із багатого липицького поховання поблизу Чижикова – бронзові ойнохоя, миска та шпори, що засвідчують тісні зв’язки місцевого населення із античною цивілізацією. Важливе місце в експозиції музею займають знахідки із одного з небагатьох ранньослов’янських городищ біля Зимного (металеві прикраси, предмети побуту, ливарні форми та тиглі).

Княжа доба Х–ХІІІ ст. представлена знахідками з літописних Галича (керамічні плитки з рельєфним орнаментом), Пліснеська (предмети озброєння (наконечники стріл, списів, сокири), знаряддя праці (наральники, чересла), прикраси (персні, підвіски, скляні і металеві браслети), глиняні розписні писанки), Листвина (керамічний посуд, знаряддя праці, прикраси, гральні кістки, навершя піхов меча у скандинавському стилі).

Контактна інформація:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
історичний факультет, Археологічний музей, ауд. 337
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
тел. (032) 239 43 76
сайт: http://museums.lnu.edu.ua/archeology/
e-mail: pohoralskyy@ukr.net
Директор: Погоральський Ярослав Володимирович

Графік роботи:

Понеділок-п’ятниця: 09.00-18.00, обід 13.00-14.00.
Вихідні – субота, неділя
Години для відвідувачів: 10.00-16.00
Екскурсії – за попередньою домовленістю.

Напишіть відгук