Рівненський обласний краєзнавчий музей запрошує до участі у науковій конференції “Волинь в Українській революції 1917-1921 рр.”

1188
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Рівненський обласний краєзнавчий музей

У жовтні 2017 року на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею проходитиме наукова конференція «Волинь в Українській революції 1917-1921 рр.».

На конференції будуть розглянуті такі основні напрямки:

 1. Воєнні дії на території Волині у 1917-1921 рр.

 2. Соціально-економічне та політичне становище Волині під час Української революції 1917-1921 рр.

 3. Адміністративний устрій Волині та діяльність на її території органів державного управління Центральної Ради, Гетьманату та Директорії.

 4. Перебування на території краю керівних структур Центральної Ради, Директорії та Уряду УНР.

 5. Повстанський рух на території Волині у 1917-1921 рр.

 6. Діячі Української революції, пов’язані з Волинню.

 7. Події Української революції 1917-1921 рр. в музейних колекціях та експозиціях.

 8. Меморіалізація та увіковічення подій Української революції 1917-1921 рр., їх відображення в образотворчому та монументальному мистецтві.

 9. Церква в українських державах 1917-1921 рр.

 10. Проблеми історіографії та джерельної бази вивчення подій Української революції 1917-1921 рр.

 11. Культурне життя Волині у 1917-1921 рр.

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до початку її проведення.

Оргкомітет приймає статті до збірника та інформацію про авторів до 15 липня 2017 р. Обсяг матеріалів – до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список джерел та літератури в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами: Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13; розмір шрифту – 10, міжрядковий інтервал – 1.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду.

Тексти статей публікуватимуться в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти ті з них, що не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Матеріали надсилати електронною поштою: rivnemuseum@ukr.net 

Контактні особи:

Олександр Булига – (067)3604887

Андрій Жив’юк – (096)4704390

Напишіть відгук